Werkwijze stap 1

Marktonderzoek uitbesteden?

In een eerste gesprek wordt gekeken of een marktonderzoek een meerwaarde voor uw organisatie kan betekenen. U krijgt niet te maken met een verkoper die de opdracht zo groot mogelijk probeert te maken, maar met een onderzoeker die meedenkt over hoe u kunt komen tot bestere beslissingen.

In dit gesprek ligt de focus op het achterhalen van de achterliggende vraag. “Welke beslissingen wilt u maken op basis van marktonderzoek?” Wanneer duidelijk is wat u met dit marktonderzoek wilt realiseren, helpt Marktonderzoek bureau Molgo u met het formuleren van de juiste onderzoeksvraag. 

Werkwijze stap 2

Opstellen van een offerte voor het marktonderzoek

Indien een marktonderzoek u kan helpen om betere beslissingen te maken omtrent het functioneren van uw organisatie, stelt Marktonderzoek bureau Molgo vrijblijvend een offerte op. Deze offerte bevat een uitgebreid onderzoeksplan waarin precies staat beschreven hoe Marktonderzoek bureau Molgo uw onderzoeksvraag wil beantwoorden. 

Werkwijze stap 3

Start marktonderzoek en opstellen vragenlijst

Indien akkoord wordt gestart met het marktonderzoek. Gedurende de uitvoer van het marktonderzoek wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. Vaak zijn er verschillende beslissingsmomenten in het marktonderzoek – met name bij het vaststellen van de definitieve vragenlijst. Deze vragenlijst gaan specifiek in op de kennis die voor u nodig is om een goede beslissing te maken. Daarnaast worden vragenlijsten opgesteld vanuit bedrijfskundige- en marketing modellen, omdat een goede beslissing een integrale aanpak vereist. Uiteraard wordt niet bij ieder marktonderzoek gebruik gemaakt van een vragenlijst.

Werkwijze stap 4

Data verzameling

Marktonderzoek bureau Molgo verzamelt de benodigde (bestaande) data en neemt de vragenlijsten af. Hierbij wordt veel belang gehecht aan het respectvol omgaan met respondenten van het marktonderzoek. In veel gevallen maken wij geld over naar een goed doel voor iedere ingevulde vragenlijst. Dit werkt respons verhogend en bovendien versterkt het uw imago. 

Werkwijze stap 5

Analyse

Aan Marktonderzoek bureau Molgo zijn marktonderzoekers verbonden die zeer deskundig in zowel kwalitatieve- als kwantitatieve (statistische) analyse methodieken zijn. Afhankelijk van de vraag en van uw budget kan de analyse fase meer of minder uitgebreid worden uitgevoerd. 

Werkwijze stap 6

Rapportage

Het marktonderzoek wordt beschreven in een rapportage waarin veel aandacht wordt besteed aan het vertalen van resultaten naar richtinggevende adviezen. Het marktonderzoek moet dienen om betere beslissingen te maken. Tijdens de oplevering worden de resultaten van en het advies uit het marktonderzoek met u doorgesproken.

Werkwijze stap 7

Evaluatie

Na verloop van tijd legt Marktonderzoek bureau Molgo contact om te bespreken in hoeverre het advies heeft bijgedragen aan het maken van onderbouwde beslissingen en hoe resultaten uit het marktonderzoek nog beter kunnen worden benut.