Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Voorbeeld offerte naamsbekendheids- en imago-onderzoek Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Imago-onderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Lezersonderzoek

Doelgroepenonderzoek

f

Naamsbekenheidsonderzoek

Wat is een naamsbekenheidsonderzoek?

Een naamsbekendheidsonderzoek is een onderzoek dat u inzicht geeft in hoe bekend uw organisatie is bij de consument, ten opzichte van bijvoorbeeld uw concurrenten. Middels dit onderzoek kunt u er tevens achterkomen of er verschil bestaat in naamsbekendheid onder diverse groepen mensen, zodat u meer inzicht krijgt in uw huidige doelgroepen.

Wat levert een naamsbekendheidsonderzoek u op?

Als resultaten uitblijven, kunnen campagnes helpen deze op te krikken. Maar richt u deze campagnes in om uw naamsbekendheid te vergroten, of uw imago te verbeteren? Een naamsbekendheidsonderzoek kan inzicht geven in hoe bekend u bent bij uw belangrijkste doelgroepen. In combinatie met een imago-onderzoek, dat u meer vertelt over het specifieke beeld dat doelgroepen van u hebben, heeft u een solide basis om uw communicatie naar buiten toe te verbeteren. Zo kunt u uw uw bedrijf nog beter profileren onder het publiek dat u wilt bereiken.

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo naambekendheidsonderzoek uit?

Een naamsbekendheidsonderzoek wordt opgesteld in overleg, en de specifieke invulling verschilt per situatie. Gezien de overlap met een imago-onderzoek, worden deze twee meestal met elkaar gecombineerd. Voor dit onderzoek onderscheidt Marktonderzoekbureau Molgo altijd de volgende fasen:

1) Fase 1: interview met de ondernemer of manager
In de eerste fase spreken we met de ondernemer over welke facetten centraal moeten staan in het onderzoek.

2) Fase 2: opstellen vragenlijsten
Aan de hand van beproefde wetenschappelijke methoden stellen wij een vragenlijst op, die dienen om de geholpen en ongeholpen naamsbekendheid te meten. Bij hoeveel mensen komt de naam van uw bedrijf spontaan naar boven, en hoeveel herkennen de naam van uw bedrijf wanneer we hen deze voorleggen?

3) Fase 3: afnemen enquetes
De opgestelde vragenlijsten leggen wij steekproefsgewijs voor aan respondenten uit de beoogde doelgroepen. Hierin meten wij de naamsbekendheid van de organisatie per groep respondenten.

4) Fase 4: analyse, interpretatie en advies
In de eindrapportage krijgt u een duidelijke presentatie van uw geholpen en ongeholpen naamsbekendheid onder verschillende doelgroepen. Gecombineerd met een imago-onderzoek kunnen we u uitgebreid adviseren over concrete stappen die u kunt nemen om uw presentatie en communicatie waar mogelijk te verbeteren.

Wat kost een naambekendheidsonderzoek?

Naamsbekendheidsonderzoek is maatwerk. Afhankelijk van de specifieke vraag en de methode die zich hier het best voor leent, maken wij een inschatting van het aantal uren dat het onderzoek in beslag zal nemen. De prijs die wij berekenen is gebaseerd op een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker. De meeste naamsbekendheidsonderzoeken die wij uitvoeren kosten tussen de € 1.500 en de € 5.000 exclusief BTW.