Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Voorbeeld offerte naamsbekendheids- en imago-onderzoek Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Naamsbekendheidsonderzoek

Lezersonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Doelgroepenonderzoek

f

Imago-onderzoek

Wat is een imago-onderzoek?

Een imago-onderzoek is een onderzoek dat u inzicht geeft in het beeld dat stakeholders van uw organisatie hebben. Ook ziet u in dit onderzoek of er verschil bestaat tussen uw imago onder verschillende groepen stakeholders, en hoe uw imago scoort ten opzichte van dat van uw concurrenten.

Wat levert een imago-onderzoek u op?

Het imago dat u wilt communiceren naar de buitenwereld, komt niet altijd overeen met het beeld dat uw doelgroep van u heeft. Wanneer deze twee teveel van elkaar verschillen, kan uw bedrijf daar negatieve gevolgen van ondervinden. In combinatie met een naamsbekendheidsonderzoek, dat u meer vertelt over de bekendheid van uw bedrijf, heeft u een solide basis om uw communicatie naar buiten toe te verbeteren. Zo kunt u uw uw bedrijf nog beter profileren onder het publiek dat u wilt bereiken.

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo imago-onderzoek uit?

Een imago-onderzoek wordt opgesteld in overleg, en de specifieke invulling verschilt per situatie. Gezien de overlap met een naamsbekendheidsonderzoek, worden deze twee meestal met elkaar gecombineerd. Voor dit onderzoek onderscheidt Marktonderzoekbureau Molgo altijd de volgende fasen:

1) Fase 1: interview met de ondernemer of manager
In de eerste fase stemmen we met de ondernemer af wat de centrale doelgroepen zijn van de organisatie.

2) Fase 2: opstellen vragenlijsten
Aan de hand van het gesprek dat we met de ondernemer hebben gehad, onderscheiden we belangrijke facetten en begrippen van de organisatie. Die verwerken we in een vragenlijst, die we zorgvuldig na laten kijken door ervaren onderzoekers en enkele proefrespondenten.

3) Fase 3: afnemen enquetes
De opgestelde vragenlijsten leggen wij steekproefsgewijs voor aan respondenten uit de beoogde doelgroepen. Hierin meten wij het bestaande imago van de organisatie per groep respondenten.

4) Fase 4: analyse, interpretatie en advies
In de laatste fase stellen wij een eindrapport op, waarin we de resultaten helder presenteren, analyseren en interpreteren. Naast een algemeen beeld van de organisatie, zullen verschillen tussen doelgroepen duidelijk worden. Gecombineerd met een naamsbekendheidsonderzoek kunnen we u uitgebreid adviseren over concrete stappen die u kunt nemen om uw presentatie en communicatie waar mogelijk te verbeteren.

Wat kost een imago-onderzoek?

Imago-onderzoek is maatwerk. Afhankelijk van de specifieke vraag en de methode die zich hier het best voor leent, maken wij een inschatting van het aantal uren dat het onderzoek in beslag zal nemen. De prijs die wij berekenen is gebaseerd op een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker. De meeste imago-onderzoeken die wij uitvoeren kosten tussen de € 2.000 en de € 6.000 exclusief BTW.