Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Behoefte-onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Imago-onderzoek

Strategisch marktonderzoek

f

SWOT-Analyse

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse (ook wel sterkte-zwakte analyse) is een onderzoek dat u inzicht geeft in de Strengths, Weaknesses, Oppurtunities en Threats van en voor uw organisatie. Zo krijgt u in één keer een beeld van uw sterke kanten en toekomstige mogelijkheden, maar bent u ook op de hoogte van uw zwakke kanten en de eventuele gevaren.

Wat levert een SWOT-analyse op?

Uw organisatie draait goed. Maar hoe zit dat over een paar jaar? Wat moet er gebeuren om de komende vijf jaar goed door te komen? Met een SWOT-analyse krijgt u inzicht in welke acties u nu moet nemen zodat uw organisatie ook over enkele jaren nog goed draait. Allereerst kijken we naar de externe factoren. Welke kansen gaan zich voordoen waar u absoluut op in moet spelen, en tegen welke bedreigingen kunt u zich nu alvast wapenen? Daarnaast nemen we ook de interne factoren van het bedrijf onder de loep. Wat zijn de sterkere en wat zijn de zwakkere kanten van uw organisatie, en hoe zijn deze bestand tegen toekomstige gevaren en kansen?

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo een SWOT-analyse uit?

Een SWOT-analyse kan op diverse manieren worden uitgevoerd, geheel afhankelijk van uw specifieke vraag. Over het algemeen onderscheidt Marktonderzoekburea Molgo in ieder geval de volgende fasen:

1) Fase 1: interviews met directe betrokkenen
Allereerst gaan we in gesprek met belangrijke personen binnen uw organisatie, en ondervragen we enkele klanten.

2) Fase 2: vervolgonderzoek (deskresearch)
U bent niet de enige in uw branche, en uw concurrenten hebben te maken met dezelfde bedreigingen en kansen. Middels bureau-onderzoek achterhalen we deze externe factoren, om een goed beeld te geven van de (veranderende) omgeving waar uw organisatie zich in begeeft.

3) Fase 3: eindrapportage
In de eindrapportage analyseren we de resultaten, en presenteren we u de situatie van uw bedrijf. Daarbij staan we uitgebreid stil bij de concrete stappen die u kunt nemen zodat uw organisatie ook de komende jaren goed blijft draaien.

Wat zijn de kosten van een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is maatwerk. Afhankelijk van de specifieke vraag en de methode die zich hier het best voor leent, maken wij een inschatting van het aantal uur dat het onderzoek in beslag zal nemen. De prijs die wij berekenen is gebaseerd op een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker. De meeste SWOT-analyses die we uitvoeren kosten tussen de € 1.500 en de € 5.000 exclusief BTW.