Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Voorbeeld strategisch marktonderzoek Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Strategisch marktonderzoek uitvoeren

Wat is strategisch marktonderzoek?

Positioneringsonderzoek

Behoefte-onderzoek

Doelgroepenonderzoek

SWOT-analyse

f

Strategisch marktonderzoek

Wat is een strategisch marktonderzoek?

Een strategisch marktonderzoek is een onderzoek naar de manier waarop u zich het beste kunt positioneren in de markt, om verschillende doelgroepen optimaal te kunnen bedienen.

Wat levert een strategisch marktonderzoek u op?

Om uw product effectief in de markt te kunnen zetten heeft u een marketingstrategie nodig. De marketingstrategie beschrijft op welke manier u optimaal aansluiting vindt bij de behoeftes één of meerdere doelgroepen. Bij strategische marketing draait het daarom om de match tussen uw onderscheidende waarde en de behoeftes van de klant. Strategisch marktonderzoek biedt input voor uw strategisch marketingplan. Het biedt informatie over uw onderscheidend vermogen en de doelgroepen die hier behoefte aan hebben. Wij vertalen deze marktinformatie altijd naar zowel strategisch- als tactisch marketingadvies. 

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo een strategisch marktonderzoek uit?

Strategisch marktonderzoek gaat in op diverse aspecten van de markt. Afhankelijk van uw specifiekevraag, kunnen bepaalde zaken meer of minder worden belicht. In ieder geval doorloopt dit onderzoekde volgende fasen.

1) Fase 1: interne analyse
In deze fase worden de sterke en zwakke punten van uw onderneming belicht. Gezien uw expertise op dit gebied is het mogelijk om dat u dit onderdeel zelf uitvoert.

2) Fase 2: opstellen vragenlijst
Marktonderzoekbureau Molgo stelt een vragenlijst op met als doel de juiste marktinformatie te onttrekken. Het opstellen van een vragenlijst ten behoeve van een strategisch marktonderzoek is altijd maatwerk.  

2) Fase 2: uitvoeren kwantitatieve vragenlijst
Bij Marktonderzoekbureau Molgo werken we graag met een vertrouwd online panelbureau. Dit is kostenefficiënt, en biedt tegelijk toch de mogelijkheid specifieke personen effectief te ondervragen.

3) Fase 3: kwalitatieve interviews
Een kwalitatief vervolginterview geeft ons de mogelijkheid met dezelfde respondenten dieper in te gaan op bepaalde eigenschappen, associaties en wensen van klanten.

4) Fase 4: rapportage en presentatie
Na de resultaten te hebben geanalyseerd, geven we deze weer in een heldere presentatie. Hierin geven we bovendien concreet advies over de optimale positionering-, profilering- en communicatiestrategie. Naast strategisch marketingadvies adviseren wij ook over wat dit betekent op tactisch niveau.

Wat kost een strategisch marktonderzoek?

Strategisch marktonderzoek voeren wij uit in goed overleg, en wordt altijd op maat opgezet. Meestal ligt de prijs van een strategisch marktonderzoek tussen € 4.000 en € 15.000 exclusief BTW. Dit is gebaseerd op een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker.

MKB ondernemingen in Noord Nederland kunnen subsidie aanvragen ter hoogte van 50% van de onderzoekskosten.