Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Voorbeeld offerte positionerings onderzoek Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Strategisch marktonderzoek

Wat is strategisch marktonderzoek?

Concurrentie-positioneringsmatrix

Behoefte-onderzoek

Doelgroepenonderzoek

SWOT-analyse

f


Positioneringsonderzoek


Wat is een positioneringsonderzoek?

Een positioneringsonderzoek is een onderzoek naar de markt waarin uw bedrijf zich begeeft, om inzicht te bieden in hoe u zich het beste kunt profileren.

Wat levert een positioneringsonderzoek op?

U bent ervan overtuigd dat uw dienst of product goed aansluit bij de wensen van uw doelgroep. Toch wijst de realiteit nog wel eens anders uit. Een positioneringsonderzoek geeft u een uitgebreid beeld van de situatie waarin uw doelgroep zich begeeft. De manier waarop ze uw dienst of product het liefst gebruiken, de zwakke en sterke punten die ze ervaren, en de manier waarop uw concurrenten zich positioneren. Op basis van al deze gegevens komt u te weten hoe u het best naar buiten kunt treden, wilt u uw product of dienst optimaal laten aansluiten bij uw specifieke doelgroep. Wanneer u dit doet, zullen stakeholders nadrukkelijker voor u kiezen en meer vertrouwen krijgen in uw bedrijf. Dat levert betere stakeholders op, die zich meer betrokken zullen voelen bij uw bedrijf.

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo positioneringsonderzoek uit?

Bij het uitvoeren van een positioneringsonderzoek maakt Marktonderzoekbureau Molgo gebruik van de volgende fasen.

1) Fase 1: interne analyse van het bedrijf en het te leveren product of dienst
In de eerste fase beschrijven we de sterke en zwakkere eigenschappen van het product of dienst, evenals de sterke en zwakke punten van de organisatie zelf. In deze beginfase kan de ondernemer zelf een grote rol spelen.

2) Fase 2: kwantitatief onderzoek
In deze fase wordt onderzocht in hoeverre de doelgroep interesse heeft in de verschillende apecten van het product of dienst van uw bedrijf. Aan de hand van de interne analyse uit fase 1 stellen we hiertoe een vragenlijst op die we laten testen door ervaren onderzoekers en enkele proefpersonen. Deze vragenlijst sturen we naar een grote groep respondenten. De resultaten hiervan krijgen een statistische analyse, en worden gepresenteerd in heldere grafieken en tabellen.

3) Fase 3: kwalitatief vervolgonderzoek
De respondenten uit fase 2 worden verleid tot een vervolgonderzoek. In telefonische diepte-interviews wordt verder ingegaan op de interesse van de respondent in verschillende aspecten van het product of dienst, om meer te weten te komen over de specifieke eigenschappen van de behoefte van uw doelgroep.

4) Fase 4: rapportage en presentatie
In de laatste fase kunt u een uitgebreid onderzoeksrapport verwachten, waar alle resultaten helder worden weergegeven en geïnterpreteerd. In dit rapport worden de resultaten vertaald in concreet advies aan de ondernemer, een aspect waar Marktonderzoekbureau Molgo graag genoeg aandacht aan besteedt. Ervaring leert namelijk dat de effectiviteit van het onderzoek hiermee aanzienlijk wordt verhoogd.

Wat kost een positioneringsonderzoek?

Een positioneringsonderzoek is maatwerk. Afhankelijk van de specifieke vraag en de methode die zich hier het best voor leent, maken wij een inschatting van het aantal uren dat het onderzoek in beslag zal nemen. De prijs die wij berekenen is gebaseerd op een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker. De meeste positioneringsonderzoeken die wij uitvoeren kosten tussen de € 6.000 en de € 12.000 exclusief BTW.

MKB ondernemingen in Noord Nederland kunnen subsidie aanvragen ter hoogte van 50% van de onderzoekskosten.