Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Behoefte-onderzoek uitvoeren

Doelgroepen onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Diepte-artikel

f


  Behoefte-onderzoek


Wat is een behoefte-onderzoek?

Met een behoefte-onderzoek kan Marktonderzoekbureau Molgo onderzoeken of er onder uw doelgroep behoefte bestaat aan het product of de dienst die u wilt gaan aanbieden. Dit onderzoek geeft u een beeld van hoe groot deze behoefte is bij verschillende groepen mensen.

Wat levert een behoefte-onderzoek u op?

Voordat u een dienst of product gaat introduceren, is het natuurlijk waardevol om te weten hoe het staat met de interesse van de mensen. Heeft uw doelgroep behoefte aan hetgeen u aan gaat bieden? Zo ja, verschilt de behoefte dan ook bij diverse soorten mensen? Met een behoefte-onderzoek van Marktonderzoekbureau Molgo krijgt u alvast een beeld van hoe uw dienst of product gaat aanslaan.

Tevens geeft dit een idee van wie er meer en minder geïnteresseerd zullen zijn, zodat u weet hoe u uw marketinginspanningen het beste kunt segmenteren bij de introductie van uw product of dienst.

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo een behoefte-onderzoek uit?

Voor een behoefte-onderzoek gaan we altijd met u in gesprek, om de exacte opzet te bespreken.

Meestal resulteert dit in de volgende fasen.

1) Fase 1: opstellen van de vragenlijst
In samenspraak stellen we een vragenlijst op. Door de behoefte op te splitsen in een verschillende vragen, krijgt u een genuanceerder beeld van wat er leeft onder de doelgroepen.

2) Fase 2: data verzamelen
Afhankelijk van de vraag zullen wij een meer of minder grote steekproef telefonisch danwel online benaderen. Diepte interviews behoren ook tot de mogelijkheid en zijn een goede methode om een kwalitatief beeld van de behoefte te krijgen. Meestal kiezen wij voor het online benaderen, omdat dit de meest efficiënte methode is.

3) Fase 3: statistische analyse
Vervolgens worden de behaalde gegevens geanalyseerd in een statistisch programma.

4) Fase 4: rapportage en advies
Na de analyse zullen wij de resultaten voor u interpreteren en helder weergeven met behulp van verduidelijkende grafieken en tabellen. Bovendien besteden we extra aandacht aan concreet advies, zodat u direct vervolgstappen kunt nemen.

Wat kost een behoefte-onderzoek?

Een behoefte-onderzoek wordt op maat opgesteld. Afhankelijk van de variant die u kiest ligt de kostprijs van een evaluatie marktonderzoek tussen € 2.000 en € 6.000 exclusief BTW. We gaan hierbij uit van een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker.