Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Haalbaarheidsonderzoek

Behoefte-onderzoek

Imago-onderzoek

f

  Trendonderzoek

Wat is een trendonderzoek?

Een trendonderzoek is een onderzoek dat u inzicht geeft in de ontwikkelingen binnen de markt waarin u opereert. Zo komt u te weten hoe de markt in de toekomst zal veranderen, en kunt u hier van tevoren op inspelen.

Wat levert een trendonderzoek u op?

U begeeft zich in een wereld die constant in beweging is. Dat kan eng zijn, maar u ook juist nieuwe mogelijkheden bieden. Een trendonderzoek geeft u inzicht in veranderingen binnen uw doelgroep, zodat u weet hoe u over enkele jaren nog steeds in de wensen van uw klanten kunt voorzien. Ook geeft een trendonderzoek een beeld van uw toekomstige omzet, de noodzakelijke investeringen en de aantrekkelijkheid van de markt op langere termijn. Deze inzichten zou u mogelijk zelfs kunnen gebruiken om nieuwe doelgroepen aan te boren.

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo trendonderzoek uit?

Bij het uitvoeren van een trendonderzoek maakt Marktonderzoekbureau Molgo gebruik van de volgende fasen.

1) Fase 1: interview met de ondernemer of manager
In de eerste fase gaan we met de ondernemer in gesprek over de aard van de dienst of het product dat wordt aangeboden. Diverse facetten van het bedrijf worden belicht, en de bevindingen van de ondernemer zelf.

2) Fase 2: het doen van deskresearch
Aan de hand van het interview met de ondernemer, gaan we vanuit ons kantoor zelf onderzoek doen naar de omgeving waar het bedrijf zich in begeeft. Door bureauonderzoek (deskresearch) proberen we op verschillende manier informatie te vergaren over de huidige markt, en de manier waarop deze zich ontwikkelt.

3) Fase 3: kwalitatief vervolgonderzoek
Waar het bureauonderzoek ons een globale schets geeft van hedendaagse ontwikkelingen binnen de markt, kunnen diepte-interviews deze verder uitdiepen. We gaan in gesprek met betrokkenen om de veranderende behoeften van de doelgroep, de ontwikkelingen van concurrenten en de verschuiving van de directe omgeving te onderzoeken.

4) Fase 4: analyse en eindrapportage
De resultaten uit de deskresearch en de diepte-interviews analyseren wij, en inpreteren wij in een heldere eindrapportage. Hierin krijgt de ondernemer inzicht in de toekomstige situatie van de markt waarin het bedrijf opereert. Marktonderzoekbureau Molgo doet in dit rapport diverse aanbevelingen, om u van advies te voorzien op een effectieve manier in te spelen op deze veranderingen.

Wat kost een trendonderzoek?

Een trendonderzoek is maatwerk. Afhankelijk van de specifieke vraag en de methode die zich hier het best voor leent, maken wij een inschatting van het aantal uren dat het onderzoek in beslag zal nemen. De prijs die wij berekenen is gebaseerd op een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker. Het meeste trendonderzoek dat wij uitvoeren kost tussen de € 2.000 en de € 8.000 exclusief BTW.