Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Politieke opinie-onderzoek uitvoeren

Behoefte-onderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Positioneringsonderzoek

f


Politieke opinie-onderzoek

Wat is een politieke opinie-onderzoek?

Een politieke opinie-onderzoek is een onderzoek naar de politieke opinie van een bepaalde groep mensen. Een dergelijk onderzoek vertelt u meer over specifieke standpunten en thema’s die uw potentiële kiezers belangrijk vinden. Zo weet u zeker dat uw verkiezingsprogramma aansluit bij de wensen van de burger, en kunt u bovendien de effectiviteit van uw marketing vergroten.

Wat levert een politieke opinie-onderzoek u op?

De wereld is constant in beweging. Ook een politieke partij kan het zich niet veroorloven om stil te blijven staan. Met een politieke opinie-onderzoek van Marktonderzoekbureau Molgo komt u erachter welke onderwerpen hoog op de agenda staan van uw achterban. Ook worden verschillen tussen uw kiezers duidelijk, en vergroot u de mogelijkheden om zwevende kiezers te bereiken.

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo een politieke opinie-onderzoek uit?

Een politieke opinie is niet eenduidig. Afhankelijk van wat u te weten wilt komen over uw doelgroep, geven we in nauw overleg invulling aan het politieke opinie-onderzoek. Bij Marktonderzoekbureau Molgo doorloopt zo’n onderzoek in ieder geval de volgende fasen.

1) Fase 1: gesprekken met de partij
In de eerste fase stellen we het imago vast dat de partij wil uitstralen, en gaan we dieper in op belangrijke thema’s en standpunten binnen de partij.

2) Fase 2: opstellen vragenlijst
Op basis van de informatie van de partij zelf, stellen we een vragenlijst op. Deze vragenlijst is ingericht om bepaalde eigenschappen en meningen van de respondent te achterhalen. Te denken valt aan demografische variabelen, stemgedrag en het rangschikken van standpunten.

3) Fase 3: data verzamelen
Nadat de vragenlijst uitgebreid is nagekeken en getest, is verzekerd dat alle concepten goed wordengemeten. Vervolgens kan de vragenlijst worden voorgelegd aan een grote groep panelleden. Afhankelijk van uw vraag kunnen we zowel ‘harde’ kwantitatieve als ‘zachte’ kwalitatieve gegevens verzamelen.

4) Fase 4: rapportage en advies
In de laatste fase analyseren wij de gegevens, en maken we een helder eindrapport op. Hierin worden alle gewenste aspecten van de politieke opinie uitgediept, zodat de diverse zorgen en wensen van uw verschillende doelgroepen inzichtelijk worden. Aan de hand hiervan komen we met concreet advies.

Wat kost een politieke opinie-onderzoek?

Elk onderzoek naar politieke opinie is weer anders. Afhankelijk van hetgeen u precies wilt laten onderzoeken rekenen wij voor zo’n onderzoek tussen de € 1.000 en € 6.000 exclusief BTW. De prijs die wij berekenen is gebaseerd op een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker.