Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Macro-doelmatigheidsonderzoek uitvoeren

Haalbaarheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Doelgroepenonderzoek

f


Macro-doelmatigheidsonderzoek

Wat is een macro-doelmatigheidsonderzoek?

De macrodoelmatigheidstoets is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat hogescholen zich bezighouden met onderwijs dat tegemoet komt aan de wensen van haar stakeholders en de maatschappij. Voordat een HBO- of MBO-instelling toestemming krijgt van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een nieuwe opleiding te starten dient deze eerst op doelmatigheid te worden beoordeeld. Marktonderzoekbureau Molgo kan derhalve een macro-doelmatigheidsonderzoek voor u uitvoeren. Deze doelmatigheid wordt vervolgens getoetst door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), welke advies uitbrengt aan de minister.

Wat levert een macro-doelmatigheidsonderzoek u op?

De ontwikkeling van een nieuwe opleiding in het HBO en MBO vereist een macro-doelmatigheidsonderzoek. Met dit onderzoek krijgt u een prognose van de toekomstige instroom van studenten en de behoefte aan afgestudeerden vanuit de arbeidsmarkt. Dit onderzoek vertelt u of leerlingen interesse hebben in de opleiding, en wat de eisen zijn die toekomstige werknemers aan afgestudeerden zullen stellen. Zo komt u al snel een heel stuk dichterbij de specifieke invulling van het opleidingsaanbod.

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo een macro-doelmatigheidsonderzoek uit?

Een macro doelmatigheidsonderzoek wordt opgezet in nauw overleg, en is altijd maatwerk. Wel onderscheidt Marktonderzoekbureau Molgo in ieder geval altijd de volgende fasen:

1) Fase 1: deskresearch en interview met de kennisinstelling
In de eerste fase schetsen we, samen met de school, een beeld van de nieuwe opleiding. De belangrijkste input in deze fase is de blauwdruk van de nieuwe opleiding. Maar ook vragen als welke opleidingen worden al aangeboden,  op welke doelgroepen richt u zich en wat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied?

2) Fase 2: onderzoek studenten (instromers)
Op basis van de gesprekken en het bureau-onderzoek stellen we een vragenlijst op. Deze leggen we voor aan een grote groep studenten, om zo de behoefte te meten bij toekomstige studenten.  Soms benaderen we deze via scholen, andere keren leggen we deze vragenlijst voor aan een online panel van studenten. Doordat deze vragenlijst gebaseerd is op wetenschappelijke methodes en wordt nagekeken door ervaren onderzoekers, stellen we zeker dat de juiste concepten worden gemeten.

3) Fase 3: onderzoek arbeidsmarkt (uitstromers)
Om bovendien meer te weten te komen over de specifieke eisen die worden gesteld door toekomstige werkgevers, benaderen we een groot aantal gerelateerde bedrijven voor een interview. In deze interviews gaan we in op hun behoefte aan uitstromers van de opleiding, maar ook op specifieke wensen ten opzichte van het profiel.

4) Fase 4: rapportage en advies
In de eindfase analyseren wij de resultaten, en geven deze weer in een helder rapport. Hierin krijgt u inzicht in de behoefte van studenten en toekomstige werkgevers, de ruimte in het opleidingsaanbod, de verwachte instroom en specifieke redenen om voor uw opleiding te kiezen. Veel aandacht besteden wij aan concreet advies, om uw opleiding eventueel aan te passen aan de wensen vanuit de scholieren en arbeidsmarkt.

Wat kost een macro-doelmatigheidsonderzoek?

Een macro-doelmatigheidsonderzoek is maatwerk. De prijs die wij berekenen is gebaseerd op een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker. Afhankelijk van de variant die u kiest ligt de kostprijs van een macro-doelmatigheidsonderzoek tussen € 20.000 en € 40.000 exclusief BTW.