Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Doelgroepenonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Imago-onderzoek

f


  Lezersonderzoek

Wat is een lezersonderzoek?

Een lezersonderzoek is een onderzoek naar het beeld dat lezers hebben van uw krant, magazine of (online) platform. Met een lezersonderzoek van Marktonderzoekbureau Molgo krijgt u bovendien concreet advies om dit beeld te verbeteren.

Wat levert een lezersonderzoek u op?

Gedrukte media hebben het moeilijk om staande te blijven, en voor online media blijft het nog altijd zoeken naar een winstmodel. Het laten uitvoeren van een lezersonderzoek kan u hierin helpen. Niet alleen geeft het inzicht in het imago dat het publiek van u heeft, maar ook achterhaalt u specifieke voorkeuren, interesses en eigenschappen van uw lezers. Daarmee wordt het een stuk eenvoudiger om de content nog beter toe te spitsen op een specifiek publiek.

Hoe voert Marktonderzoekbureau Molgo een lezersonderzoek uit?

Om zowel de algemene score als verbeterpunten voor uw medium te achterhalen, bestaat een optimaal lezersonderzoek uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. U kunt ook kiezen voor een standaard lezersonderzoek, waarbij het kwalitatieve aspect achterwege wordt gelaten. In ieder geval onderscheidt Marktonderzoekbureau Molgo de volgende fasen:

1) Fase 1: opstellen van de vragenlijst
In deze fase gaan we met u in gesprek om een vragenlijst op te stellen. Hierin kunnen we ervoor kiezen om bepaalde facetten meer of minder te belichten.

2) Fase 2: data verzamelen
Nadat de vragenlijst is nagekeken en getest, leggen we deze voor aan een online panel of aan uw huidige klanten. Optioneel wordt het kwalitatief vervolgonderzoek telefonisch uitgediept.

3) Fase 3: analyse van de gegevens
De kwalitatieve- en kwantitatieve ruwe data worden nauwkeurig geanalyseerd.

4) Fase 4: rapportage en presentatie
In de laatste fase stellen we een heldere rapportage op, waarbij u de behaalde resultaten helder ziet weergegeven. Aan de hand hiervan doen we u concreet advies om uw positie bij de lezer te verbeteren.

Wat kost een lezersonderzoek?

Lezersonderzoek is niet eenduidig, en wordt in goed overleg opgezet. Afhankelijk van uw vraag, zal de prijs van een lezersonderzoek meestal liggen tussen € 2.000 en € 5.000 exclusief BTW. Hierbij zijn we uitgegaan van een uurtarief van €80,- voor een senior marktonderzoeker.