Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Meer over haalbaarheidsonderzoek:

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

3C-analyse

Screening fase

Testing fase

Voorbeeld offerte

f


  Het belang van goed haalbaarheidsonderzoek


De markt wacht op niemand. U bent overtuigd van een idee, en wil dan ook inspelen op de trend voordat die weer is overgewaaid. Er is geen ondernemer die niet direct van start wil. Een haalbaarheidsonderzoek kost echter tijd, en die tijd is er niet altijd. Toch liegen de onderzoeken er niet om: een haalbaarheidsonderzoek bepaalt de uiteindelijke waarde van uw project.

Aspecten van een haalbaarheidsonderzoek

Een goed haalbaarheidsonderzoek geeft een prognose van de zakelijke prestaties van uw dienst, product of bedrijf in de brede zin van het woord, voordat u een stap op de markt hebt gezet. Globaal valt een haalbaarheidsonderzoek op te delen in drie essentiële fasen. De benamingen lopen nogal uiteen in de literatuur, maar qua inhoud valt er veel overlap te vinden1.

1. De eerste fase wordt vaak scoping genoemd. Deze fase geeft antwoord op de vraag: “Is er een bepaalde onvoldane behoefte, en welke mogelijkheden zijn er voor mijn bedrijf?” Scoping is, strikt gesproken, het ‘in kaart brengen van de markt, en beschouwen waar gaten en innovatieve benaderingen zouden kunnen liggen’2.

2. De volgende fase, de screening, gaat door op de vorige fase en staat stil bij de vraag: “Welke ideeën zijn de moeite waard om door te ontwikkelen, en hoe dan?”. Er wordt stilgestaan bij verschillende alternatieven, de voors en tegens worden afgewogen en dan wordt er een keus gemaakt voor de uitvoering.

3. In de testfase wordt uw product voorgelegd aan de afnemer, voordat u de markt betreedt. Daarnaast worden de kwalitatieve data vertaald in een exploitatiebegroting. Zo krijgt u zowel antwoord op de vraag “Slaat mijn product aan bij de consument?” als op de vraag “Hoe presteert mijn product op de markt?”. Zo wordt duidelijk in hoeverre het bedrijf in staat is de financiële lasten te dragen, en het product in staat is om te presteren op de markt.

Na dit haalbaarheidsonderzoek volgt de uitvoering in de vierde fase. Dat het succes van deze fase grotendeels afhankelijk is van de voorafgaande drie fases, zal hieronder blijken.

De waarde van een haalbaarheidsonderzoek

In de drie fases van het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgebreid stilgestaan bij elk aspect van uw idee. Daarmee voorkomt u bij voorbaat verkeerde keuzes. De fout die veel ondernemers namelijk maken, is denken dat er voor hun product geen competitie is. Maar in wezen is elke manier dat de consument zijn tijd of geld kan spenderen een vorm van competitie. Voordat u geld steekt in uw project, loont het om het verder uit te diepen in een uitgebreide voorbereidende fase. Niemand is gebaat bij onrealistische en onhaalbare verwachtingen, en er zijn genoeg voorbeelden van projecten die enkel wegens onnauwkeurig haalbaarheidsonderzoek teveel hebben gekost3.

Haalbaarheidsonderzoek in cijfers


Gebaseerd op een grafiek uit 'The Use and Abuse of Feasibility Studies', W. Mackenzie & N. Cusworth (2007)

f

Gemiddeld wordt voor een haalbaarheidsonderzoek zo’n 2,3 procent van de totale projectkosten gereserveerd3. Gezien de invloed die een goed onderzoek heeft op de uiteindelijke waarde van het project een relatief klein bedrag. Het is namelijk in de voorbereidende fase dat het belangrijkste werk wordt verricht4. In de eerste drie fasen wordt de waarde van het uiteindelijke project bepaald, zoals in de grafiek hierboven te zien is.

Een slecht afgebakend project zal daarom nooit dezelfde uitkomst hebben als een goed afgebakend project, hoe goed de uiteindelijke uitvoering ook is.

Een haalbaarheidsonderzoek in z’n geheel overslaan mag dan tijdbesparend werken, het is funest voor de waarde van uw project.

____________________

1. Levac, D., Colquhoun, H. & O'Brien, K. 2010. Scoping Studies: advancing the technology. Implementation Science 5:69
2. Ehrich, K., Freeman, G. Richard S., Robinson, I. & Shepperd, S. 2002. How to do a scoping exercise: continuity of care. Res Pol Plan 20:25-29
3. Mackenzie, W. & Cusworth, N. 2007. The Use and Abuse of Feasibility Studies. The Australasian Institute of Mining and Metallurgy: Melbourne pp 65-76
4. Laird, A.M. 2001. How to develop a project, in Mineral Resource and Ore Reserve Estimation. The Australasian Institute of Mining and Metallurgy: Melbourne p 21